Hibiki 35 Năm Arita Kutani Decanter

Liên hệ

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Chat