Hakushu 18 Năm

11.770.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Hakushu 18 Năm
Hakushu 18 Năm

11.770.000

Chat