Hakushu 12 Năm

7.470.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Hakushu 12 Năm
Hakushu 12 Năm

7.470.000

Chat