Rượu whisky johnnie walker blue – year of the tiger

Liên hệ

Thương hiệu

Xuất xứ

Loại rượu

Nồng độ

Dung tích

Chat