Rượu Shochu Shiro Kirishima white Label

400.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Shochu Shiro Kirishima white Label 20%
Rượu Shochu Shiro Kirishima white Label

400.000

Chat