rượu Sake Dassai 39 16% 1800ml

2.360.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Sake Dassai 39 16% 1800ml
rượu Sake Dassai 39 16% 1800ml

2.360.000

Chat