Rượu Shochu Satsuma Kobiki Shiro

Giá gốc là: 460.000₫.Giá hiện tại là: 440.000₫.

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Shochu Satsuma Kobiki Shiro 25%
Rượu Shochu Satsuma Kobiki Shiro

Giá gốc là: 460.000₫.Giá hiện tại là: 440.000₫.

Chat