rượu Sake Ginjo Nama Chozo Koshino Kanchubai

233.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Sake Ginjo Nama Chozo Koshino Kanchubai 14% 300ml
rượu Sake Ginjo Nama Chozo Koshino Kanchubai

233.000

Chat