rượu Sake Dassai 45 16% 720ml

1.295.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Sake Dassai 45 16% 300ml
rượu Sake Dassai 45 16% 720ml

1.295.000

Chat