Vang Vidal Fleury Crozes Hermitage 2015

1.290.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Vidal Fleury Crozes Hermitage 2015
Vang Vidal Fleury Crozes Hermitage 2015

1.290.000

Chat