Rượu Vang Pháp Vidal Fleury La Chatillonne Cote Rotie 2007

2.980.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu Vang Pháp Vidal Fleury La Chatillonne Cote Rotie 2007
Rượu Vang Pháp Vidal Fleury La Chatillonne Cote Rotie 2007

2.980.000

Chat