Vang Pháp Gerard Bertrand Terroir Picpoul de Pinet

520.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Gerard Bertrand Terroir Picpoul de Pinet
Vang Pháp Gerard Bertrand Terroir Picpoul de Pinet

520.000

Chat