Vang Pháp Réserve Spéciale Bordeaux Blanc

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Nồng độ

Giống nho

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Réserve Spéciale Bordeaux Blanc
Vang Pháp Réserve Spéciale Bordeaux Blanc

Liên hệ

Chat