Vang Chile Escudo Rojo Reserva Sauvignon Blanc

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Chile Escudo Rojo Reserva Sauvignon Blanc
Vang Chile Escudo Rojo Reserva Sauvignon Blanc

Liên hệ

Chat