Rượu Whisky Talisker 10 years old

1.150.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích

Rượu Whisky Talisker 10 years old
Rượu Whisky Talisker 10 years old

1.150.000

Chat