Rượu whisky dalmore 12 năm

Liên hệ

Thương hiệu

Loại rượu

Xuất xứ

Vùng

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích

Chat