Rượu Vang Pháp DBR (Lafite) Blason d’Aussieres

828.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu Vang Pháp DBR (Lafite) Legendé Bordeaux Blanc
Rượu Vang Pháp DBR (Lafite) Blason d’Aussieres

828.000

Chat