Rượu Vang Caray Tinta De Toro 14 Tháng

1.200.000

Xuất xứ

Dung tích

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Rượu vang Caray Tinta de Toro 14 tháng
Rượu Vang Caray Tinta De Toro 14 Tháng

1.200.000

Chat