Rượu Shochu Tomino Hozan

1.250.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Shochu Tomino Hozan 25% 1800ml
Rượu Shochu Tomino Hozan

1.250.000

Chat