Rượu Shochu Oyattosa Sweet potato

850.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Shochu Oyattosa Sweet potato 25% 2.700ml
Rượu Shochu Oyattosa Sweet potato

850.000

Chat