Rượu Chivas 18 năm

1.130.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích

Rượu Chivas 18 năm
Rượu Chivas 18 năm

1.130.000

Chat