Chivas 24 Năm VN Special Edition

3.970.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Chivas 24 Năm VN Special Edition
Chivas 24 Năm VN Special Edition

3.970.000

Chat