Chivas 25 Năm Regal

4.870.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Chivas 25 Năm Regal
Chivas 25 Năm Regal

4.870.000

Chat