Rượu Chivas 25 năm

6.250.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích

Rượu Chivas 25 năm
Rượu Chivas 25 năm

6.250.000

Chat