Rượu Talisker 10 Năm

1.080.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích

Rượu Talisker 10 Năm
Rượu Talisker 10 Năm

1.080.000

Chat