Yamazaki 18 Năm Limited Edition

20.970.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Yamazaki 18 Năm Limited Edition
Yamazaki 18 Năm Limited Edition

20.970.000

Chat