Yamazaki 18 Năm Limited Edition

20.970.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích

Nồng độ

Yamazaki 18 Năm Limited Edition
Yamazaki 18 Năm Limited Edition

20.970.000

Chat