Yamazaki 12 Năm

5.470.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích

Yamazaki 12 Năm
Yamazaki 12 Năm

5.470.000

Chat