Wild Turkey Bourbon 101

920.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Wild Turkey Bourbon 101
Wild Turkey Bourbon 101

920.000

Chat