Vang Ý T Malvasia Nera Salento 2015

1.150.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Ý T Malvasia Nera Salento 2015
Vang Ý T Malvasia Nera Salento 2015

1.150.000

Chat