Vang Ý Romance Cinque Stelle – Vang ngọt Ý số 5

190.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Ý Romance Cinque Stelle - Vang ngọt Ý số 5
Vang Ý Romance Cinque Stelle – Vang ngọt Ý số 5

190.000

Chat