Vang Ý Ata Rosso D’italia Rosso Puglia

750.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Ý Ata Rosso D'italia Rosso Puglia
Vang Ý Ata Rosso D’italia Rosso Puglia

750.000

Chat