Vang Ý 40 Quaranta Primitivo Puglia

650.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Ý 40 Quaranta Primitivo Puglia
Vang Ý 40 Quaranta Primitivo Puglia

650.000

Chat