Vang Ý 1954 Cantine Paradiso Primitivo Puglia

1.200.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

1954 Cantine Paradiso Primitivo Puglia
Vang Ý 1954 Cantine Paradiso Primitivo Puglia

1.200.000

Chat