Vang Villa Angela X Rosso

480.000

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Thời gian ủ

Phân hạng

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Villa Angela X Rosso
Vang Villa Angela X Rosso

480.000

Chat