Vang Torri Doro Nero Di Troia Puglia

690.000

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Phân hạng

Thời gian ủ

Dung tích

Quy cách

Vang Torri Doro Nero Di Troia Puglia
Vang Torri Doro Nero Di Troia Puglia

690.000

Chat