Vang Teso La Monja Victorino, Toro 2007

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Teso La Monja Victorino, Toro 2007
Vang Teso La Monja Victorino, Toro 2007

Liên hệ

Mã: 3803781022 Danh mục: ,
Chat