Vang Tây Ban Nha R & G CLOS DEN FERRAN 2017

2.370.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

R-G-CLOS-DEN-FERRAN-2017
Vang Tây Ban Nha R & G CLOS DEN FERRAN 2017

2.370.000

Chat