Vang Tây Ban Nha Pago de Cirsus Oak Aged

510.000

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho
Nồng độ

Dung tích

Quy cách

vang-Tay-Ban-Nha-pago-de-cirsus-oak-aged
Vang Tây Ban Nha Pago de Cirsus Oak Aged

510.000

Chat