Vang Ravanal Varietal cabenet Sauvingon

220.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Ravanal Varietal cabenet Sauvingon
Vang Ravanal Varietal cabenet Sauvingon

220.000

Mã: 1807142594 Danh mục: ,
Chat