Vang Pháp Medusa Viognier Pays D’OC

430.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Loại vang

Giống nho

Dung tích

medusa
Vang Pháp Medusa Viognier Pays D’OC

430.000

Chat