Vang Pháp Clos Teddi Patrimonio Rouge

890.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Clos Teddi Patrimonio Rouge
Vang Pháp Clos Teddi Patrimonio Rouge

890.000

Chat