Vang Pháp Clerc Milon 2016

4.490.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Clerc Milon 2016
Vang Pháp Clerc Milon 2016

4.490.000

Chat