Vang Pháp Chateau Pichon Longueville Comtesse De Lalande

6.500.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Chateau Pichon Longueville Comtesse De Lalande
Vang Pháp Chateau Pichon Longueville Comtesse De Lalande

6.500.000

Chat