Vang Pháp Chateau Lhorens Bordeaux

385.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Chateau Lhorens Bordeaux
Vang Pháp Chateau Lhorens Bordeaux

385.000

Chat