Vang Pháp CHATEAU LEYDET – VALENTIN

1.740.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Dung tích

Vùng

Chateau leydet - valentin
Vang Pháp CHATEAU LEYDET – VALENTIN

1.740.000

Chat