Vang Pháp Chateau Leoville Poyferre 2006

4.790.000

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Chateau Leoville Poyferre 2006
Vang Pháp Chateau Leoville Poyferre 2006

4.790.000

Chat