Vang Pháp CHÂTEAU DE VALOIS

2.300.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Nồng độ

Giống nho

,

Dung tích

CHÂTEAU DE VALOIS
Vang Pháp CHÂTEAU DE VALOIS

2.300.000

Chat