Vang Pháp Calvet Conversation Merlot Cabernet- AOP Bordeaux

320.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Calvet Conversation Merlot Cabernet- AOP Bordeaux
Vang Pháp Calvet Conversation Merlot Cabernet- AOP Bordeaux

320.000

Chat