Vang Mỹ Opus One 2016

12.150.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Mỹ Opus One 2016
Vang Mỹ Opus One 2016

12.150.000

Chat