Vang Mỹ Opus One 2012

14.000.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Mỹ Opus One 2012
Vang Mỹ Opus One 2012

14.000.000

Chat